Horen getuigen

In het strafrecht kunt u aan de rechter verzoeken doen om getuigen te horen. Wanneer en op welke wijze het verzoek moet worden ingediend is steeds afhankelijk van de fase waarin de procedure zich bevindt:

1. Voor de dagvaarding

Indien u nog geen dagvaarding voor een zitting hebt ontvangen, kunt u een verzoek doen voor het horen van het getuigen bij de rechter-commissaris. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend.

2. Dagvaarding zitting eerste aanleg

Zodra u een dagvaarding hebt ontvangen, moet u het verzoek om getuigen te horen indienen bij de officier van justitie. Dit moet in beginsel uiterlijk tot 10 dagen voor de zitting. In een brief vraagt u de officier van justitie om getuigen op te roepen voor de zitting. Zo nodig moet u op de zitting het verzoek herhalen.

U kunt ook getuigen meebrengen naar de zitting.

3. Tijdens de zitting in eerste aanleg

Tijdens de zitting in eerste aanleg kunt u de rechter ook vragen om getuigen te horen. Er geldt dan wel een zwaardere beoordelingsmaatstaf: alleen wanneer de rechter het horen van de getuigen echt noodzakelijk vindt, zal de rechter hiermee instemmen.

4. Wanneer hoger beroep is ingesteld

Net na het instellen van het hoger beroep dient u in een appelschriftuur opgave te doen van de redenen van het hoger beroep, maar ook uw verzoek om getuigen te horen. Dit moet binnen 14 dagen na het instellen van het hoger beroep gebeuren. In het appelschriftuur vraagt u de advocaat-generaal om getuigen op te roepen voor de zitting in hoger beroep.

Ook kunt u een verzoek indienen om nog voor de zitting in hoger beroep getuigen te laten horen bij de raadsheer-commissaris. U dient dan op grond van artikel 411a Sv. een verzoek daartoe in bij de rechtbank.

5. Tijdens de zitting in hoger beroep

Ook tijdens de zitting in hoger beroep kunt u het gerechtshof ook vragen om getuigen te horen. Er geldt dan wel een zwaardere beoordelingsmaatstaf: alleen wanneer de rechter het horen van de getuigen echt noodzakelijk vindt, zal de rechter hiermee instemmen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden