Onderzoek aan in beslag genomen voorwerpen

De politie kan de in beslag genomen voorwerpen laten onderzoeken. De bevindingen uit dit onderzoek kunnen in beginsel worden gebruikt voor het bewijs. Er zijn echter een aantal uitzonderingen.

Schending persoonlijke levenssfeer (art. 8 EVRM)

In een aantal zaken zien we dat onderzoek aan in beslag genomen voorwerpen een schending van de persoonlijke levenssfeer kan opleveren. Een aantal uitspraken gaat over een in beslag genomen smartphone.

  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 22 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:2954 (schending)
  • Rechtbank Oost-Brabant, 5 juni 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:3228 (geen schending)
  • Rechtbank Noord-Holland, 4 juni 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:4660 (wel schending, geen rechtsgevolgen)
  • Gerechtshof Amsterdam, 17 september 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4348 (geen schending)
  • Gerechtshof Amsterdam, 13 november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2870 (geen schending)
  • Rechtbank Limburg, 28 oktober 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:9128 (geen schending)
Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn