Ontsleutelbevel telefoon

De vraag is of een verdachte gedwongen kan worden een gegevensdrager te ontsleutelen. Uit de jurisprudentie is af te leiden dat dit probleem vooral bij iPhones, maar tegenwoordig ook bij andere smartphones speelt.
In de Wet computercriminaliteit III heeft het ontsleutelbevel voor de verdachte (bij kinderporno- en terrorismezaken) met bij niet-nakoming een gevangenisstraf het niet gehaald. In art. 125k Sv is wel een ontsleutelbevel voor anderen dan de verdachten, zoals systeembeheerders opgenomen (voor zover zij over kennis ter ontsleuteling van de gegevens beschikken).

Het ontsleutelbevel staat in spanning met het nemo teneturbeginsel, zoals kan worden afgeleid van art. 6 EVRM. Bij het gedwongen afgeven van een wachtwoord of pincode moet de verdachte gedwongen een ‘geestesinspanning’ leveren, hetgeen in spanning staat met het nemo-teneturbeginsel, het zwijgrecht en de verklaringsvrijheid.

In de Wet computercriminaliteit III heeft het ontsleutelbevel voor de verdachte (bij kinderporno- en terrorismezaken) met bij niet-nakoming een gevangenisstraf het niet gehaald. Het ontsleutelbevel staat in spanning met het nemo teneturbeginsel, zoals kan worden afgeleid van art. 6 EVRM. Bij het gedwongen afgeven van een wachtwoord of pincode moet de verdachte gedwongen een ‘geestesinspanning’ leveren, hetgeen in spanning staat met het nemo-teneturbeginsel, het zwijgrecht en de verklaringsvrijheid.  o.a. A. Bood, ‘Geef ze een vinger …’, NJB 2018/1880, afl. 36, p. 2744-2748, D.A.G. van Toor, ‘Het gedwongen ontgrendelen van een smartphone in het licht van het nemo-teneturbeginsel’, NJB 2019/317.)

In de jurisprudentie zien we verschillende zaken hierover:

  • Rb. Noord-Holland 28 februari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:1568, Computerrecht 2019/94, m.nt. D.A.G. van Toor.
  •  De discussie leidt zeer wel mogelijk tot een arrest van de Hoge Raad (gedwongen afgeven pincode)

 

< Terug naar Onderzoek telefoon
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden