Tonen foto’s verdachte in media

Ingevolge artikel 2 van de Politiewet 1993 is de politie bevoegd handelingen te verrichten welke de in die bepaling aan haar opgedragen taak meebrengt. De algemene taakomschrijving van dit artikel in combinatie met het bepaalde in de artikelen 141 en 142 Wetboek van Strafvordering biedt naar het oordeel van het hof een toereikende wettelijke grondslag voor het tonen van de beelden op internet (HR 7 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:41).

> Zie ook media-aandacht in strafzaak

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn