Vermelden wanneer waarnemingen via camerabeelden zijn gedaan

Geplaatst op: 30 juni 2016

Een verbalisant dient in het proces-verbaal te vermelden wanneer hij zijn waarnemingen niet rechtstreeks heeft gedaan, maar heeft verkregen na het bekijken van (eerder opgenomen) camerabeelden. Dit volgt uit HR NJ 1995, 672.

Lees meer >


Heimelijk geplaatste camera’s door politieorganisatie voor intern onderzoek

Geplaatst op: 30 juni 2016

Het door de politieorganisatie als werkgever verrichtte interne onderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van heimelijk geplaatste camera’s, was in casu geen handelen in het kader van de opsporing. De korpsleiding heeft de nodige zorgvuldigheid betracht. Nu sprake is geweest van een intern onderzoek zijn de artikelen 126g en 126k Sv niet van toepassing. Dat de opgenomen camerabeelden niet over de gehele periode bewaard zijn gebleven, brengt op zichzelf niet mee dat het openbaar ministerie in de vervolging niet ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Eventuele overtreding van artikel 139f Sr door een politieorganisatie optredend als werkgever en gepleegd in het kader van een intern onderzoek als in casu, leidt in beginsel niet tot niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie (Gerechtshof Arnhem, 21 mei 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BM6048).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden