Vermelden wanneer waarnemingen via camerabeelden zijn gedaan

Een verbalisant dient in het proces-verbaal te vermelden wanneer hij zijn waarnemingen niet rechtstreeks heeft gedaan, maar heeft verkregen na het bekijken van (eerder opgenomen) camerabeelden. Dit volgt uit HR NJ 1995, 672.

Als verbalisanten hun waarnemingen niet rechtstreeks doen, maar door het bekijken van (eerder opgenomen) camerabeelden dan is dat een omstandigheid die zowel voor de verdachte als voor de rechter van belang is bij de controle op en de waardering van het proces-verbaal en dient deze omstandigheid dus in het proces-verbaal vermeld te worden.

De redenen van wetenschap dienen namelijk zo goed mogelijk in het proces-verbaal te zijn vermeld.

< Terug naar Camerabeelden
< Terug naar Verbaliseringsplicht
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden