Enkele herkenning door politieagente onvoldoende overtuigen

In de jurisprudentie zien we verschillende uitspraken van rechters dat de stemherkenning door een enkele verbalisant onvoldoende is om met overtuiging bewijs te leveren dat de verdachte het feit heeft gepleegd.

Enkele verbalisant onvoldoende voor stemherkenning, niet specifiek deskundig

Rechtbank Utrecht, 31 augustus 2011, LJN: BT2513
Naast de aangifte is er enkel een proces-verbaal van bevindingen waarin een politieagent verklaart dat hij de stem van de beller herkent als zijnde de stem van verdachte, wanneer aangever op 1 mei 2011 vijf keer wordt gebeld tijdens het doen van zijn aangifte. Gelet op het feit dat aangever in een gesprek met deze politieagent reeds voordat hij werd gebeld had aangegeven dat hij telefonisch werd belaagd door deze verdachte en vervolgens zijn mobiele telefoon op tafel legde, overweegt de rechtbank dat de betreffende politieagent hierdoor bij de herkenning mogelijk is beïnvloed. De rechtbank is bovendien van oordeel dat voor stemherkenning in het algemeen een specifieke deskundigheid is vereist. Niet is gebleken dat de betreffende agent hierover beschikt, noch dat er in het onderhavige geval aanleiding is om van dit uitgangspunt af te wijken. Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat dit proces-verbaal niet kan bijdragen aan het bewijs.

Enkele rechercheur die stem verdachte herkent is onvoldoende

Rechtbank Den Haag, 20 juli 2012, parketnr 09/754038-11
Gezien de feilbaarheid van de menselijke waarneming en gegeven de kanttekeningen die mede vanuit die mede daarom vanuit de wetenschap bij de betrouwbaarheid van stemherkenningen worden geplaatst, moet daarmee behoedzaam worden omgesprongen.
Vervolgens weegt de rechtbank de conclusie van het NFI af over de mate van waarschijnlijkheid dat de spraakuitingen zijn gedaan door de verdachte tegenover het gegeven dat een bij het politieonderzoek betrokken rechercheur de stem van verdachte zou hebben herkend, en komt tot het oordeel dat die herkenning onvoldoende betrouwbaar is.

< Terug naar Stemherkenning
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden