Betrouwbaarheid stemherkenningen

Geplaatst op: 10 oktober 2016

Stemherkenningen zijn lang niet zo betrouwbaar als vaak wordt gedacht. Er moet uiterst behoedzaam en terughoudend worden omgegaan met het gebruik van stemherkenningen door de rechter. Dat zijn de conclusies van Prof. dr. Broeders, deskundige op het gebied van stemherkenningen. Deze conclusies zijn overgenomen in verschillende uitspraken. Er wordt ook een toetsingskader gemaakt voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van stemherkenningen.

Lees meer >


Kritiek stemherkenning door NFI

Geplaatst op: 10 oktober 2016

Ook wanneer de stemherkenning is gedaan door een deskundige van het NFI, kan de stemherkenning niet zonder meer voor het bewijs worden gebaseerd. Uit de jurisprudentie volgt dat hier behoedzaam mee moet worden omgesprongen.

Lees meer >


Waarschijnlijkheidsoordelen in NFI-rapporten

Geplaatst op: 27 september 2016

Wanneer deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een rapportage opstellen ten behoeve van de rechtbank, wordt de conclusie tegenwoordig in toenemende mate gesteld in termen van aannemelijkheidsverhoudingen (de zogeheten ‘logisch correcte methode’). Een voorbeeld naar aanleiding van gezichtsvergelijkend onderzoek, waarbij beelden van een beveiligingscamera worden vergeleken met een foto van de verdachte, luidt: ‘De bevindingen van het onderzoek aan de hand van het geselecteerde beeldmateriaal zijn veel waarschijnlijker als de daarop afgebeelde persoon dezelfde persoon is als de persoon op de pasfoto, dan als het een andere persoon betreft.’ In deze studie is experimenteel onderzocht of deze nieuwe methodiek begrepen wordt door hen die met zulke rapporten werken, welke fouten er toch worden gemaakt, en of het begrip dat men meent te hebben van de rapportages overeenkomt met de feitelijke mate van begrip.

Lees meer >


Enkele herkenning door politieagente onvoldoende overtuigen

Geplaatst op: 22 mei 2016

In de jurisprudentie zien we verschillende uitspraken van rechters dat de stemherkenning door een enkele verbalisant onvoldoende is om met overtuiging bewijs te leveren dat de verdachte het feit heeft gepleegd.

Lees meer >


Stemherkenning onvoldoende betrouwbaar vanwege niet deskundig en tijdsverloop

Geplaatst op: 22 mei 2016

In de uitspraak van de rechtbank Rotterdam, 27 september 2007, ECLI:NL:RBROT:2007:BB4476 bestond het voornaamste bewijs uit de stemherkenning door verbalisanten. De rechtbank accepteerde dit echter niet als bewijs. Volgens de rechtbank was de stemherkenning onvoldoende betrouwbaar om als bewijs te worden gebruikt, om de volgende redenen:

  • verbalisant en tolk waren geen wetenschappelijk onderlegde deskundigen zijn op het gebied van stemherkenning
  • geen neutrale stemherkenning (in een vroegtijdig stadium van het onderzoek, hadden zij al aangenomen dat de stem in kwestie de stem van de verdachte moest zijn. Met deze wetenschap in het achterhoofd zijn deze latere stemherkenningen.
  • het is niet uitgesloten dat de eerdere aanname van [verbalisant] en [tolk] dat het om verdachtes stem ging van invloed is geweest op de latere stemherkenningen
  • Stemherkenning pas 8 tot 10 maanden na laatste verhoren (groot tijdsbestek tussen laatste live gesprek en stemherkenning)

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden