Feit van algemene bekendheid

Een feit van algemene bekendheid behoeft geen bewijs, zo volgt uit artikel 339 lid 2 Sv. Dit maakt het voor de officier van justitie makkelijker om iemand te veroordelen en anderzijds wordt het lastiger voor de verdediging om verweer te voeren. De verdachte wordt door het aannemen van een feit van algemene bekendheid dus in een slechtere verdedigingspositie gebracht. Het is daarom van belang dat de advocaat altijd kritisch blijft tegenover de stellingen van de officier van justitie dat iets als een feit van algemene bekendheid heeft te gelden.

Criterium feit van algemene bekendheid

In HR 11 januari 2011, LJN: BP0291 schetst de Hoge Raad het volgende beoordelingskader voor een feit van algemene bekendheid:
’Van algemene bekendheid zijn die gegevens die ieder van de rechtstreeks bij het geding betrokkenen geacht moet worden te kennen of die hij zonder noemenswaardige moeite uit algemeen toegankelijke bronnen kan achterhalen. Voor algemene ervaringsregels geldt hetzelfde’’.

Het feit moet dus voor een ieder bekend zijn of makkelijk te achterhalen zijn. 

> Beoordelingskader feit van algemene bekendheid

Geen feit van algemene bekendheid

In de jurisprudentie zien we dat iets niet snel als een feit van algemene bekendheid, althans niet in juridische zin, wordt aangemerkt. Hiervoor is vaak meer nodig. Voorbeelden van GEEN feit van algemene bekendheid:

  • Dat bij hennepkwekerijen altijd elektriciteit wordt gestolen. Er zijn ook vele hennepkwekerijen die zijn aangelegd en draaien zonder de diefstal van elektriciteit. Als een verdachte verder niet betrokken is bij de aanleg, kan de diefstal niet worden bewezen.
  • Dat het iemand in koud water duwen altijd leidt tot de dood (HR 6 maart 2012, LJN BU3606)
  • Dat biljetten van € 500,00 enkel in het criminele circuit worden gebrukt (Hof 's-Hertogenbosch, 21 februari 2012, LJN BV6341)

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden