Herkenning op Facebook is onvoldoende betrouwbaar

Geplaatst op: 08 maart 2019

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 september 2018 een verdachte vrijgesproken van mishandeling (ECLI:NL:GHARL:2018:9375). Het slachtoffer hoorde tijdens het politieonderzoek de naam van de verdachte en heeft deze persoon opgezocht op Facebook. Hij herkende de persoon op de profielfoto als zijnde de persoon die hem had mishandeld.
Er waren ook camerabeelden van de mishandeling.

Lees meer >


Een vergelijking van confrontatiemethoden: Oslo, video en foto’s

Geplaatst op: 31 juli 2016

Een vergelijking van confrontatiemethoden: Oslo, video en foto’s (Rapport TNO, 1997)

In opdracht van het Ministerie van Justitie werd een experiment uitgevoerd waarin de effectiviteit van drie confrontatiemethoden (statische confrontatie in persoon (Osloconfrontatie), videoconfrontatie en fotoconfrontatie) werd vergeleken. Proefpersonen waren getuige van een geënsceneerde gebeurtenis en moesten later de betrokken persoon met behulp van een van de methoden identificeren.

Lees meer >


Opsporingsconfrontatie alleen bij onbekende verdachte toegestaan

Geplaatst op: 06 juni 2016

Wanneer de politie een opsporingsconfrontatie organiseert, is het niet de bedoeling dat de politieagenten die deze opsporingsconfrontatie leidt, ook de naam en het signalement van de verdachte kent. Een opsporingsconfrontatie is alleen bij een onbekende verdachte toegestaan, want anders ontstaat twijfel over de betrouwbaarheid van de herkenning, zo volgt ook uit de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 8 mei 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2625. Er werden twee essentiële fouten gemaakt:

  • De bij de opsporingsconfrontatie betrokken politieagenten mogen niet hebben geweten dat de verdachte in het onderzoek reeds als verdachte in beeld was.
  • Ook mochten zijn niet weten hoe de verdachte eruit zag

Lees meer >


Herkenning na tonen pasfoto kentekenhouder onbetrouwbaar

Geplaatst op: 06 juni 2016

Een interessante zaak die illustreert hoe snel het fout kan gaan bij herkenningen is die van het gerechtshof Den Haag, 12 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9508. Op zoek naar de verdachte van een zware mishandeling na een aanrijding toonde een BOA aan een aangever en een getuige een foto van de kentekenhouder van de auto met de mededeling “dit is de kentekenhouder, herkent u hem.”

Lees meer >


Over getuigen, confrontaties en bewijs

Geplaatst op: 04 juni 2016

Een oud onderzoek van het WODC naar de herkenning door ooggetuigen. Er is onderzoek gedaan naar herkenningstesten in strafzaken met getuigen bij de meervoudige kamer, de hierbij toegepaste procedures en de rol die de herkenningen bij het bewijs spelen. Dit werd gedaan aan de hand van een dossieronderzoek en gesprekken met de politie.

Over getuigen, confrontaties en bewijs

Lees meer >


Persoon op foto vertoont onvoldoende gelijkenissen met verdachte

Geplaatst op: 17 februari 2016

Een aardige uitspraak met betrekking tot de herkenning van personen is die van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 10 juni 2015, ECLI:NL;GHSHA:2015:2094. Volgens het OM was op de camerabeelden van de pinautomaat zowel de verdachte als haar dochter te herkennen. De advocaat heeft echter twijfel gezaaid door erop te wijzen dat de neus van de vrouw op de camerabeelden niet overeen lijkt te komen met die van de verdachte.

Het hof oordeelde als volgt:

“Anders dan de politierechter en de advocaat-generaal heeft het hof uit het onderzoek ter terechtzitting niet de overtuiging gekregen dat de verdachte degene is geweest die met de bankpas van aangeefster [A] geld heeft gepind; voor het verwijt dat de verdachte die bankpas (en de portemonnee waarin deze zich bevond) heeft gestolen, ontbreekt zelfs het wettig bewijs.

De andersluidende standpunten van de politierechter en de advocaat-generaal zijn grotendeels gebaseerd op hun eigen waarneming: zij menen op de camerabeelden van de Rabobank zowel de verdachte als haar dochter te herkennen. De politierechter en de advocaat-generaal moet worden nagegeven dat de dochter van de verdachte, die zowel ter terechtzitting in eerste aanleg als ter terechtzitting in hoger beroep is verschenen, gelijkenissen vertoont met één van de twee vrouwen op de camerabeelden. De raadsman heeft daarbij echter terecht de nuance gemaakt dat de neus van de dochter van aangeefster niet overeen lijkt te komen met de neus van de vrouw op de camerabeelden. Het hof is bovendien van oordeel dat de andere vrouw op de camerabeelden – de vrouw die het geld aan het pinnen was en in de visie van de politierechter en de advocaat-generaal de verdachte zou moeten zijn – onvoldoende gelijkenissen met de verdachte vertoont om daarop een herkenning te kunnen baseren. De verklaringen van de getuigen [B], [C] en [D] kunnen dat niet anders maken. Als deze verklaringen te goede trouw zijn afgelegd – ten aanzien van de verklaringen van [B] en [D] is dat door de verdediging gemotiveerd in twijfel getrokken -, dan geldt nog steeds dat ook zij in hun verklaringen een zekere onzekerheid laten doorklinken.

Waar het vorenstaande op zichzelf al gerede twijfel met zich brengt omtrent de vraag of de verdachte de ten laste gelegde feiten heeft gepleegd, wordt deze twijfel versterkt door de heftige en stellige ontkenning van de verdachte, die op het hof authentiek is overgekomen. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de verdachte niet eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen.”


Onscherpe foto, gezicht beperkt zichtbaar, onvoldoende onderscheidende persoonskenmerken

Geplaatst op: 25 januari 2016

Voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van een herkenning aan de hand van (camera)afbeeldingen is onder meer van belang in hoeverre op deze afbeeldingen voldoende duidelijke, specifieke en onderscheidende persoonskenmerken zichtbaar zijn. Of hiervan sprake is hangt onder meer af van de kwaliteit van de afbeeldingen en de mate van zichtbaarheid van persoonskenmerken op die afbeeldingen. Daarnaast is ook van belang onder welke omstandigheden en met welke frequentie de waarnemer de door hem herkende persoon eerder heeft gezien (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26 oktober 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:8980

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden