Herkenning obv foto of camerabeelden

In de praktijk blijkt dat politieagenten vaak snel tot de conclusie komen dat het de verdachte is die te zien is op camerabeelden dan wel op de foto's van en rond de plaats delict. De politieagenten verklaren dan 'de verdachte voor 100% te herkennen'. Dit blijkt echter niet altijd terecht te zijn. Er worden veel fouten gemaakt met deze herkenningen en er wordt te snel geconcludeerd dat het de verdachte is die te zien is op de foto of camerabeelden.

Uitgangspunt: behoedzaam omgaan met herkenning

Als uitgangspunt heeft te gelden dat behoedzaam dient te worden omgegaan met herkenningen en de bewijskracht daarvan (Rb Zeeland West-Brabant, 11 augustus 2015, ECLI:RBZWB:2015:5833 en rb Amsterdam, 3 september 105, parketnr 13/676506-12). Dit geldt temeer indien de herkenning het enige bewijsmiddel is.

Factoren bij herkenning

Er zijn een aantal factoren van belang voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van de herkenning:

  • hoe helder en duidelijk de beelden zijn
  • komt het gezicht duidelijk herkenbaar in beeld
  • staat beschreven of de herkenning plaats vindt aan de hand van specifieke persoons- of gelaatskenmerken of gaat het om een kale herkenning
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden