Onderzoek in beslag genomen telefoon

In steeds meer strafzaken verkrijgt de politie bewijs na onderzoek aan een in beslag genomen telefoon. De politie mag een telefoon op grond van artikel 94 Sv. in beslag nemen voor (nader) onderzoek.

Slechts beperkt onderzoek in beslag genomen telefoon toegestaan

Voor het doen van onderzoek aan een in beslag genomen telefoon door de politie vereist de wet geen voorafgaande rechterlijke toetsing of tussenkomst van de officier van justitie. Alleen wanneer de samenhangende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als beperkt kan worden beschouwd, biedt de algemene bevoegdheid van de politie, neergelegd in art. 94 jo. art. 95 en 96 Sv, daarvoor voldoende legitimatie. Dit zal het geval kunnen zijn indien het onderzoek aan de telefoon slechts bestaat uit het raadplegen van een gering aantal bepaalde op de elektronische gegevensdrager of in het geautomatiseerde werk opgeslagen of beschikbare gegevens.
Indien dat onderzoek zo verstrekkend is dat een min of meer compleet beeld is verkregen van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de gebruiker van de gegevensdrager of het geautomatiseerde werk, kan dat onderzoek jegens hem onrechtmatig zijn. Daarvan zal sprake kunnen zijn wanneer het gaat om onderzoek van alle in de elektronische gegevensdrager of het geautomatiseerde werk opgeslagen of beschikbare gegevens met gebruikmaking van technische hulpmiddelen (HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:588).

Telefoon in beslag genomen - Advocaat nodig?

Is uw telefoon door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek of heeft dat onderzoek al plaatsgevonden? Raadpleeg dan zo snel mogelijk een gespecialiseerde advocaat om te weten welke verweren er gevoerd kunnen worden om het bewijs van tafel te krijgen. Neem gratis en vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. U kunt uw zaak aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden