Observatie door veelplegersteam

Ook observaties door het veelplegersteam zien we een aantal keer in de jurisprudentie naar voren komen. Het gaat dan om kortdurende observaties van een persoon om te zien of hij een strafbaar feit begaat. Zolang de observaties echt maar van korte duur blijven, beperkt in omvang en frequentie zijn en in de openbaarheid plaatsvinden, valt het binnen het optreden van de politie op basis van artikel 3 Politiewet en de artikelen 141 en 142 Sv.

Kortdurende observatie door veelplegersteam

In de uitspraak van HR 13 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9338 ging het om een aanhouding ter zake van winkeldiefstal na observatie door ‘veelplegersteam’. De verdachte werd aangehouden ter zake van winkeldiefstal nadat hij was gevolgd en geobserveerd door verbalisanten werkzaam bij een zgn. ‘veelplegersteam’. Door de advocaat werd aangevoerd dat er sprake was van het stelselmatig observeren van de verdachte waarvoor geen bevel was.
Volgens de Hoge Raad boden in deze zaak de artikelen 2 Pw en 141 Sv voldoende legimitatie voor de observatie door het veelplegersteam nu slechts in een bepaald gebied en kortstondig is geobserveerd, n.a.v. omstandigheden waaruit redelijkerwijs een verhoogde kans op strafbare feiten kan worden afgeleid. Uit de verslaglegging moet kunnen blijken of de observaties in deze zin beperkt en kortstondig zijn gebleven.
Zelfs het feit dat op het moment van de observatie geen verdenking bestond maakt het optreden van het veelplegersteam niet onrechtmatig.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden