Veelvoorkomende zaken observatie

In de jurisprudentie zien we een aantal zaken steeds terugkomen, die om die reden extra aandacht behoeven.

Observatie via cameratoezicht

Observaties kunnen ook kortdurend plaatsvinden via cameratoezicht van de gemeente. Dat zijn de beveiligingscamera's die bijvoorbeeld in de binnenstad hangen. Over het algemeen wordt aangenomen dat het meekijken via cameratoezicht niet kan worden aangemerkt als een stelselmatige observatie, mits

  • de verdachte slechts kortdurend wordt gevolgd
  • het cameratoezicht op de openbare weg plaats heeft
  • slechts geregistreerd wordt wat een ieder die op dat moment aanwezig is had kunnen waarnemen
  • via borden de aanwezigheid van de camera's bekend is gemaakt
  • de observatie slechts een beperkt doel had (bijv. aanhouding verdachte of vaststellen diefstal)

Observatie door veelplegersteam

Ook observaties door het veelplegersteam zien we een aantal keer in de jurisprudentie naar voren komen. Het gaat dan om kortdurende observaties van een persoon om te zien of hij een strafbaar feit begaat. Zolang de observaties echt maar van korte duur blijven, beperkt in omvang en frequentie zijn en in de openbaarheid plaatsvinden, valt het binnen het optreden van de politie op basis van artikel 3 Politiewet en de artikelen 141 en 142 Sv.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden